Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2010

Regeringens prosposition till riksdagen om statsbudgeten för 2010

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2010.

Helsingfors den 15 september 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen