Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning

Statsbudgeten 2010

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2010 (RP 138/2009 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2010.

Helsingfors den 13 november 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen