Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tredje tilläggsbudget för 2010.

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen