Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2010 (RP 62/2010 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2010.

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister

Mari Kiviniemi