Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2009

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2009 (RP 116/2008 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2009.

Helsingfors den 21 november 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen