Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2009

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2009

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2009.

Helsingfors den 11 september 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen