Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2008

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2008.

Helsingfors den 13 september 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen