Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2008

Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2008

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tredje tilläggsbudget för 2008.

Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Jyri Häkämies