Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning

Statsbudgeten 2007

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2007.

Helsingfors den 17 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister

Ulla-Maj Wideroos