Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2006 (RP 119/2005 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2006.

Helsingfors den 18 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister

Ulla-Maj Wideroos