Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)
      Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Antti Kalliomäki