Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006 (RP 208/2006 rd)

Med hänvisning till förklaringen till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister

Ulla-Maj Wideroos