Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten
för 2005

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2005.

Helsingfors den 14 september 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki