Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2005.

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki