Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Helsingfors den 21 oktober 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Jan-Erik Enestam