Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Helsingfors den 4 november 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma