Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning

Statsbudgeten 2004

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2004 (RP 55/2003 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2004.

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki