Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 207/2004 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2004.

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki