Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2004

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2004 (RP 93/2004 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2004.

Helsingfors den 4 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki