Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2003.

Helsingfors den 17 september 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö