Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2003.

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö