Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2003 (RP 132/2002 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2003.

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister

Suvi-Anne Siimes