Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2003

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2003.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Andra finansminister

Ulla-Maj Wideroos