Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2003

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2003.

Helsingfors den 24 oktober 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki