Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2002

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2002.

Helsingfors den 4 september 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö