Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2002 (RP 199/2002 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2002.

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö