Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2002

Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2002

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tilläggsbudget för 2002.

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Sauli Niinistö