Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 


År 2020Budgeten


Budgetpropositionen (7.10.2019)


 
Finansministeriet PB 28 00023 STATSRĂ…DET telefon 0295 16001
e-postadress valtiovarainministerio@vm.fi