Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2024

08. (29.40.04) Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 767 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjasto vähentää toiminnallaan yleisten ja tieteellisten kirjastojen kokoelmatarvetta ja varmistaa, että kokoelmaan luetteloitu aineisto säilyy tiedon tarvitsijoiden käytössä. Varastokirjaston toiminta tukee avoimen tieteen edistämistä ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnassa osana tutkimuksen ja kansalaisten tiedon saannin infrastruktuuria.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Tuloksellisuuden tunnuslukuja

  2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm/v) 2 920 2 611 2 000 1 000
Luetteloidut tietueet (nimekkeitä) 64 871 64 967 50 000 25 000
Tilausten määrä (kpl/v) 66 716 65 617 85 000 30 000
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,9 3,91 >=4 >=4
Henkilötyövuodet 17,6 18 18 18

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 1 609 2 223 1 770
Bruttotulot 1 4 3
Nettomenot 1 608 2 219 1 767
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 208    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 288    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuoden 2023 vuokralisäyksen poisto -500
Palkkausten tarkistukset 48
Yhteensä -452

2024 talousarvio 1 767 000
2023 talousarvio 2 219 000
2022 tilinpäätös 1 688 000