Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

11.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtion liikelaitostoiminta v. 2024

Liikelaitos
(konserni)
Liikevaihto Tilikauden tulos Sijoitetun
pääoman
tuotto
Omavaraisuusaste Investointimenot Henkilöstö
  milj. € muutos,
%
milj. € liikevaihdosta
(%)
(%) (%) milj. € lkm
                 
Senaatti-kiinteistöt 650 8 38 6 1,2 54 515 595
(konserni)1) 995 8 39 4 1,0 54 750 1 310
Metsähallitus 151 19 132 87 5,5 97 22 175
(konserni) 437 12 140 32 5,8 95 39 555
Yhteensä 1 454   138       789 1 865

1) Senaatti-konserni muodostuu Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä, eikä sisällä Senaatti-kiinteistöjen tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Metsähallitukseen ei vastaavaa lakia sovelleta, vaan sitä koskevat laki Metsähallituksesta 234/2016 sekä laki valtion metsätalousosakeyhtiöistä 235/2016).

Metsähallituksen tehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion suoraan omistamaa rakentamatonta maa- ja vesiomaisuutta. Metsähallitus harjoittaa liiketoimintaa ja hoitaa budjettivaroin laissa säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Metsätaloutta ja muuta markkinaehtoista liiketoimintaa Metsähallitus harjoittaa omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta on yhtiöitetty valtion kokonaan omistamaan Metsähallitus Metsätalous Oy:öön. Metsähallituksen hallinnassa on kaikkiaan n. 12,6 milj. hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, joiden tasearvo on n. 4,0 mrd. euroa. Tästä tuottovaatimuksen alaista liiketoiminnan peruspääomaa on n. 2,6 mrd. euroa. Vuonna 2024 Metsähallituksen liiketoimintakonsernin ennakoitu liikevaihto on 437 milj. euroa ja vuositulos 140 milj. euroa. Vuoden 2024 tuloutus valtiolle on 110 milj. euroa.

Senaatti-konserniin kuuluvat Senaatti-kiinteistöt ja vuoden 2021 alusta toimintansa aloittanut Puolustuskiinteistöt. Konsernin liiketoiminta perustuu työympäristöjen ja kiinteistövarallisuuden kehittämiseen, toimitilojen vuokraukseen sekä toimitiloihin liittyvien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Palveluja voidaan tuottaa myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetulla määrärahalla. Senaatti-konsernin tuloutukseksi valtiolle ehdotetaan 35 milj. euroa v. 2024. Konsernin investointivaltuudeksi ehdotetaan 750 milj. euroa v. 2024. Investointivaltuuden nykyinen taso on korkea johtuen merkittävistä panostuksista erityisesti turvallisuusviranomaisten toimitiloihin. Merkittäviä investointikokonaisuuksia ovat mm. F-35-toimitilahankkeet, suojatilojen modernisointiohjelma, poliisin ja suojelupoliisin toimitilahankkeet, valtioneuvoston korttelien kehittäminen sekä Vantaan ja Oulun vankilainvestoinnit. Konsernin kiinteistömyyntien tavoitteeksi ehdotetaan 100 milj. euroa.

Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2024, milj. euroa

Liikelaitos Senaatti-
konserni
Metsähallitus Yhteensä
       
Tuloutukset talousarvioon      
— takausmaksut 0,1 - 0,1
— korot 1,6 - 1,6
— voiton tuloutukset 35,0 110,0 145,0
— lainojen takaisinmaksut 9,1 - 9,1
Yhteensä 45,8 110,0 155,8
       
Erityistehtävien määrärahat - 61,4 61,4