Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

8.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Julkisen hallinnon ICT-toimintaa kehitetään Suomen digitaalisen vision 2030 mukaisesti rakentamalla houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea.

Vuoden 2024 toimenpiteistä keskeisimpiä ovat hallitusohjelman mukaisesti digitaalisen viranomaisasioinnin ensisijaisuuden edistäminen, digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisujen kehittäminen ja eri elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisoinnin ja automatisoinnin edistäminen. Digitaalisten palveluiden ensisijaisuudella edesautetaan hallitusohjelman mukaisten tuottavuustavoitteiden saavuttamista julkisessa hallinnossa. Vuonna 2024 myös arvioidaan ja käynnistetään toimenpiteitä digitalisaation edistämiseksi lainsäädännön keinoin.

Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti Suomi siirtyy asteittain digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana, ja lainsäädäntömuutoksilla digitaalisesta viranomaisviestinnästä tehdään ensisijainen viranomaisviestinnän kanava. Toisen puolesta asiointia helpotetaan ja selvitetään kustannustehokasta tapaa lähettää viranomaisposti yksityisiin digipostipalveluihin.

Vuonna 2024 edistetään hallituskauden kestävää elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympärille kiinnittyvien julkisten ja yksityisten palvelujen digitalisointia niin, että palvelut toimivat saumattomasti yhteen. Ihmiskeskeistä digitalisaatiota viedään eteenpäin kehittämällä digitaalista henkilöllisyystodistusta ja digitaalista lompakkoa.

Vuonna 2024 jatketaan myös tiedonhallinnan ja yhteentoimivuuden ohjauksen perustehtävien kuten tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn sekä ICT-menojen raportoinnin toteuttamista ja kehittämistä. Hallitusohjelman tavoitteena on valtionhallinnon digihankkeiden rahoituksen koordinointi poikkihallinnollisesti ja hankkeiden seuranta yhteisessä digisalkussa. Tiedon parempaa liikkuvuutta edistetään huomioiden erityisesti tiedon laatu ja yhteentoimivuus. Arvokkaita tietoaineistoja koskevan EU-sääntelyn täytäntöönpanolla huolehditaan, että yhteiskunnallisesti merkittävimmät tietoaineistot ovat avoimesti saatavilla. Digitalisaation ja tiedonhallinnan saralla tehdään aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä hallinnon ja sidosryhmien kanssa.