Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.7. Negatiivinen oma pääomaPDF-versio

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2023 -63,1 (-53,5) mrd. euroa on rahastojen ja liikelaitoskonsernien positiivisten omien pääomien takia talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa -93,6 (-84,0) mrd. euroa olennaisesti pienempi.

Oman pääoman kehitys vuosina 2015—2022 ja 30.6.2023 (mrd. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 30.6.2023
                   
Talousarviotalouden oma pääoma -55,1 -59,0 -62,0 -61,2 -62,8 -75,5 -81,9 -86,6 -93,6
Rahastojen oma pääoma1) 26,5 27,0 27,4 27,5 28,0 28,1 29,5 29,4 29,4
Liikelaitoskonsernien oma pääoma1) 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1
Kokonaistaseen oma pääoma -27,7 -31,5 -33,7 -32,8 -33,9 -46,5 -51,4 -56,2 -63,1

1) Rahastojen ja liikelaitoskonsernien oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli noin 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja vuonna 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä vuodesta 2009 lähtien vuotta 2018 lukuun ottamatta. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun. Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.