Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2024

12.3. Taseen ulkopuoliset valtiontakaukset ja -takuutPDF-versio

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2022 tilinpäätöksessä yhteensä 215,7 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, noin 97,0 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2023 yhteensä 67,7 mrd. euroa. Vastuut vähenivät vuodenvaihteesta 0,76 mrd. euroa, mikä johtui pääosin Finnveran vastuumäärien supistumisesta.

Voimassa olevan lainsäädännön ja eduskunnan tekemien päätösten nojalla valtiontakauksiin ja -takuisiin käytettävissä oleva enimmäismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 148,6 mrd. euroa (147,3 mrd. euroa per 31.12.2022). Laskennallinen käytettävissä oleva enimmäismäärä kasvoi siis 1,3 mrd. eurolla vuodenvaihteen tilanteesta. Käytettävissä olevan enimmäismäärän kasvu johtui pääasiassa Valtion asuntorahaston vastuiden ja opintolainakannan kasvusta sekä uusista takausohjelmista. Uusia takausohjelmia olivat sähköyhtiöiden maksuvalmiuslainojen takausohjelma (enimmäismäärä 600 milj. euroa) sekä takaus Euroopan unionin rahoitusavulle Ukrainaan (enimmäismäärä 64 milj. euroa). Kummassakaan takausohjelmassa ei ollut voimassa olevia vastuita raportointiajankohdalla 30.6.2023.

Valtion talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen takauskannasta Valtion asuntorahasto muodostaa pääosan ja sen takauskanta oli 30.6.2023 yhteensä 19,1 mrd. euroa. Suurin osa näistä takauksista kohdistuu korkotuettuihin vuokra- ja asumisoikeustalojen rakennuslainoihin sekä yksityishenkilöiden omistusasuntolainoihin.

Koronavirusepidemian ja siihen liittyvien rajoituksien seurauksena myönnettyjen valtiontakauksien ja -takuiden vastuumäärät ovat kääntyneet laskuun, kun uusia lainoja ei ole ohjelmien puitteissa enää nostettu ja vanhat lainat ovat alkaneet lyhenemään. Voimassa olevat koronatakaukset liittyvät kotimaisiin yritysrahoitusjärjestelyihin, EU:n puitteissa perustettuihin kriisinhallintavälineisiin sekä Covid-19-rokotteiden vakuuttamiseen.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2023 (mrd. euroa)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Voimassa 30.6.2023 Käytettävissä enimmäismäärä
                     
Finnvera 22,6 22,6 27,7 30,3 32,6 31,6 32,1 33,3 33,2 73,2
Opintolainat 2,0 2,3 2,7 3,4 4,0 4,5 5,0 5,3 6,0 6,3
ERVV1) 6,2 6,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,8 6,7 14,0
Suomen Pankki 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 7,7
Valtion rahastot2) 12,3 13,2 13,8 14,6 15,5 16,5 17,7 18,3 19,2 23,0
Covid-19-tukitoimet3)           1,4 1,4 1,4 1,3 2,3
Muut4) 0,6 1,1 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 22,1
YHTEENSÄ 44,2 46,1 52,3 56,6 60,2 62,0 64,2 66,3 67,7 148,6

1) Euroopan rahoitusvakausväline

2) Sisältää Valtion asuntorahaston, Maatilatalouden kehittämisrahaston ja Huoltovarmuusrahaston, joiden takauskannasta Valtion asuntorahasto muodostaa pääosan.

3) Sisältää koronavirusepidemian vuoksi myönnetyt valtiontakaukset ja -takuut Euroopan komission varainhankinnalle (SURE-tukiväline), Euroopan investointipankille (EU Covid-19 -takuurahasto, viimeisin tieto sopimuskannasta on ajankohdalta 31.3.2023), kotimaisille varustamo- ja ilmailualan yrityksille sekä covid-19-rokotteiden vakuutustakuun vakuutusyhtiöille.

4) Sisältää energiayhtiöiden laina- ja takausohjelman, sähköyhtiöiden maksuvalmiuslainojen takausohjelman, Invest EU -lainaohjelman back-to-back takauksen, Ukrainan rahoitusavun, Teollisen yhteistyö rahasto Oy:n (Finnfund) takaukset, Nammo Vihtavuoren takauksen, Finavia Oyj:n takaukset, poikkeusolojen vakuutustakuun vakuutuslaitoksille sekä taidenäyttelytakuut. Käytettävissä oleva enimmäismäärä sisältää 10 mrd. euron määräisen vakuutustakuun, jonka tarkoituksena on varmistaa väestön toimeentulon tai talouselämän turvaamisen kannalta välttämättömien vahinkovakuutusten saaminen poikkeusoloissa.