Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 28 909 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen valtion omistamissa toimitiloissa toimivien taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää 14:n valtakunnallisesti merkittävän taide- ja kulttuurilaitoksen tilakustannusten avustamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen tilakustannukset 2 458 000
Muut tilakustannukset 26 451 000
Yhteensä 28 909 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisgalleria ja Museoviraston yhteinen kokoelmahanke 830
Momentin 29.80.53 rakenteellisen vajeen kattaminen (siirto momentilta 29.80.50) 530
Suomen Kansallisoopperan tilahankkeet (siirto momentilta 29.80.50) 800
Yhteensä 2 160

2024 talousarvio 28 909 000
2023 II lisätalousarvio 364 000
2023 talousarvio 26 749 000
2022 tilinpäätös 24 532 869