Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

56. Tiedepoliittisten tavoitteiden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 28 189 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tiedepoliittisten tavoitteiden edistämiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin ja rahoitusosuuksiin

3) yksityisen arkistotoiminnan valtionavustuksiin ja kehittämismenoihin yksityisten arkistojen valtionavustuksia koskevan lain (1006/2006) mukaisesti

4) tiedekasvatukseen ja tiedekeskus Heurekan toimintaan

5) tutkimuksen infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti sekä valtion laitosten vastaavien hankkeiden menojen maksamiseen

6) tiedeyhteisön käytössä olevien valtion toimitilojen vuokriin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Yhteiskunnallista ja poliittista päätöksentekoa tukeva tutkimustoiminta 2 839 000
Yksityiset arkistot 5 600 000
Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen Tiedeakatemiat 7 483 000
Ulkomailla sijaitsevat tiedeinstituutit 3 164 000
Tiedekasvatus 3 478 000
Muut tiedepoliittisia tavoitteita tukevat hankkeet 5 625 000
Yhteensä 28 189 000

Määrärahasta käytetään arviolta 20 milj. euroa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 22 107 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 6 082 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos 9
Valtionavustussäästö (HO 2023) -2 220
Veikkausvoittovaroin rahoitetun toiminnan siirto budjettirahoitteiseksi (siirto momentilta 29.40.53) 24 800
Yksityisarkistot (siirto momentilta 29.40.53) 5 600
Yhteensä 28 189

2024 talousarvio 28 189 000