Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
              50. Nuorisotyön edistäminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää nuorten työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tukemisesta ja kehittämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten työpajatoiminta 14 000 000
Etsivä nuorisotyö 13 000 000
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö 3 000 000
Yhteensä 30 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta (siirto momentilta 29.90.50) 5 728
Kertaluonteisten menojen poistuminen -180
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö 3 000
Nuorisotoiminnan tukeminen (itäisen Suomen elinvoima, kertaluonteinen) -1 000
Yhteensä 7 548

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 30 000 000
2023 talousarvio 22 452 000
2022 tilinpäätös 39 083 000