Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

20. Liikuntatoimen yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 026 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015) perustuvien sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-ja selvitystoiminnan menoihin

3) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, valtion liikuntaneuvoston sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden ja näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden menoihin

4) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kohdassa 4) tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansainvälinen yhteistyö 268 000
Liikunnan osaaminen ja tietopohja 7 758 000
Liikunnan yleisiin kehittämishankkeisiin 500 000
Liikuntatiede ja tutkimus 3 862 000
— josta Suomen Akatemia (1,5 htv) 120 000
Tutkimus- ja kehitysyhteisöt sekä koulutustoiminta 3 170 000
Valtion liikuntaneuvosto 226 000
Yhteensä 8 026 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 7 219 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 807 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kv-yhteistyö, liikuntatiede ja tutkimus, tutkimus- ja kehitysyhteisöt, koulutus sekä liikunnan yleiset kehittämishankkeet (siirto momentilta 29.90.51) 157
Liikuntatieteen tutkimus (siirto momentille 29.40.51) -847
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin, tutkimus- ja kehitysyhteisöille, koulutukseen, OKM:n käytettäväksi ja Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenoihin sekä kv- yhteistyöhön (siirto momentilta 29.90.50) 8 970
Valtion liikuntaneuvoston henkilöstö-, vuokra- ja tukipalvelumenot (siirto momentille 29.01.01) -254
Yhteensä 8 026

2024 talousarvio 8 026 000