Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon

2) julkisenhallinnon hankintojen prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon

3) julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämistä tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen

4) julkisten hankintojen vaikuttavuuden ohjaukseen ja kehittämiseen

5) enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän päivittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01. Lisäksi määrärahaa on tarkoitus käyttää kansallisen hankintailmoitusjärjestelmän (hankintailmoitukset.fi) ylläpitoon ja jatkokehittämiseen.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseen toimeenpanemalla Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Ohjelman toimenpiteillä edistetään julkisen talouden kestävyyttä ja yhteisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamista. Ohjelman taloudelliset hyödyt saavutetaan kehittämällä julkisiin hankintoihin käytettävien n. 47 mrd. euron vaikuttavuutta

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän jatkokehittäminen 1 000 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 750 000
Kansallisen hankintailmoitusjärjestelmän ylläpito ja jatkokehittäminen 1 600 000
Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen 400 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 600 000
Yhteensä 4 350 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kiekun ja Buketin päivittäminen 100
Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (siirto momentille 28.20.07) -4 350
Yhteensä -4 250

2024 talousarvio 4 350 000
2023 talousarvio 8 600 000
2022 tilinpäätös 15 600 000