Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 63 464 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 4,3 4,1 4,2
VTJ-tietopalvelu-rajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 179 130 175
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika, pv 48 30 30
Lähetettyjen Suomi.fi-viestien määrä, milj. kpl 25 30 35
Työperusteinen ulkomaalaisten rekisteröinti, käsittelyaika ajanvarauksen tekemisestä rekisterimerkinnän tiedoksiantoon, pv 30 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,3 7,5 7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 106 988 109 211 110 464
Bruttotulot 50 172 46 480 47 000
Nettomenot 56 816 62 731 63 464
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 954    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 606    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 29 444 29 300 29 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 39 696 36 625 36 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 252 -7 325 -7 250
Kustannusvastaavuus, % 74 80 80
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 20 103 16 610 17 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 12 207 9 230 9 670
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 896 7 380 7 730
Kustannusvastaavuus, % 165 180 180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) 80
Automaattisen päätöksenteon perustamismenot (kertaluonteinen) 190
Digituen toimintamallin ylläpito ja jatkokehitys -1 300
Henkilötunnuksen ja identiteetinhallinnan uudistamisen lisäkustannukset -104
Oikeusturvaohjelma (v. 2023 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 750
Oikeusturvaohjelma (v. 2024 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 5 900
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet -691
TE-uudistuksen rahoitustarpeet 192
Tietoturvatason korotus 266
Ukrainalaisten pakolaisten rekisteröinti -864
Palkkausten tarkistukset 1 814
Yhteensä 733

2024 talousarvio 63 464 000
2023 II lisätalousarvio 1 153 000
2023 I lisätalousarvio 566 000
2023 talousarvio 62 731 000
2022 tilinpäätös 64 468 000