Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              11. Verkkomaksaminen
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 447 000 euroa.

Määrärahasta 4 350 000 euroa on varattu sellaisiin valtionhallintoa palvelevien talous- ja henkilöstöprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen, hankinnan ja toimeenpanon menoihin, jotka eivät sisälly maksullisen toiminnan kustannuksiin.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Määrärahalla kehitetään valtionhallintoa palvelevia talous- ja henkilöstöprosesseja sekä tietojärjestelmiä.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys 3,8 3,8 3,8
Ostolaskut, kpl/htv 25 748 23 600 25 800
Myyntilaskut, kpl/htv 68 007 65 000 69 000
Palkkalaskelmat, kpl/htv 12 717 12 900 13 300
Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv 10 781 12 500 12 600
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi edellinen vuosi) 106,3 100,9 102,0
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 61 165 60 811 69 794
Bruttotulot 59 502 58 811 63 347
Nettomenot 1 663 2 000 6 447
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 59 502 58 811 63 347
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 61 165 60 811 65 347
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 663 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 97 97 97

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (siirto momentilta 28.70.02) 4 350
Tietoturvatason korotus 97
Yhteensä 4 447

2024 talousarvio 6 447 000
2023 talousarvio 2 000 000
2022 tilinpäätös 1 663 095