Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 254 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö- , ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) positiivisen luottotietorekisterin hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Positiivisesta luottotietojärjestelmästä annetun lain mukainen maksullinen toiminta budjetoidaan bruttomenettelyllä siten, että menot kirjataan toimintamenomomentille 28.10.03 ja toiminnan tulot tuloutetaan täysimääräisesti momentille 12.28.14.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Käyttäjien tyytyväisyys kohdejärjestelmän toiminnallisuuteen kokonaisuutena, tulorekisteri, asteikko 1—5 3,5 3,5 3,5
Käyttökatkot sähköisessä asioinnissa, tulorekisteri, kpl 0 0 0
Puhelinpalvelun vastausprosentti, tulorekisteri, % 85 80 80
Palkkatietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % 90 90 90
Etuustietoilmoitukset annettu oikea-aikaisesti 5 päivässä, tulorekisteri, % 100 95 95

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 25 451 36 808 43 254
Bruttotulot - - -
Nettomenot 25 451 36 808 43 254
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 219    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 193    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentille 28.10.01) -1 775
Positiivisen luottotietorekisterin perusrahoitus 12 075
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus -2 600
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.01.01) -105
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentille 28.10.01) -4 800
Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen 3 370
Tulorekisterin käyttövarmuuden turvaaminen (v. 2023) -2 060
Tulorekisterin perustoiminnan jatkuvat menot 2 000
Vuokrankorotusten kompensaatio 22
Palkkausten tarkistukset 319
Yhteensä 6 446

2024 talousarvio 43 254 000
2023 II lisätalousarvio 117 000
2023 talousarvio 36 808 000
2022 tilinpäätös 32 425 000