Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 425 043 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 91 80 80
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 89 88 88
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 77 76 76
Uusien verovelkojen osuus verovelkojen kokonaismäärästä, % 32 35 35
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,0 9,0 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 432 432 400 779 428 743
Bruttotulot 5 310 3 700 3 700
Nettomenot 427 122 397 079 425 043
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 136 270    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 119 829    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholin maahantuonnin haltuunottopäätösten menot -160
Automaattisen päätöksenteon menot (HE 145/2022) 640
Energiayhtiöiden solidaarisuusveron käyttöönotto -440
Harmaan talouden torjunnan toimet 2 000
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -1 900
Kaivosmineraaliveron käyttöönotto, jatkuvat menot 300
Kaivosmineraaliveron käyttöönottohanke -1 280
Kansainvälisen tuloverotuksen uudistaminen, investointimenot 2 230
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus, siirtymäkauden lisämenot -120
Positiivisen luottotietorekisterin jatkuvat menot (siirto momentilta 28.10.03) 1 775
Positiivisen luottotietorekisterin toteutus (siirto momentilta 28.10.03) 4 800
Sähkönmyyjien ylimääräinen solidaarisuusvero 250
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (investoinnit) 2 440
Uusien pakollisten muutosten lisäkustannukset (jatkuvat menot) 520
Valtorin laskutuksen muutos -134
Valtorin tuotteistettujen palvelujen tietoturva 625
Palkkausten tarkistukset 16 440
Vuokrankorotuksen kompensaatio -22
Yhteensä 27 964

2024 talousarvio 425 043 000
2023 II lisätalousarvio 13 668 000
2023 I lisätalousarvio 960 000
2023 talousarvio 397 079 000
2022 tilinpäätös 410 681 000