Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 14 905 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rauhantyön järjestöille ja Ihmisoikeusliitto ry:lle

3) avustuksiin Pakolaisneuvonta ry:lle

4) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

5) avustuksiin Rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

6) avustuksiin Naisten linja ry:lle

7) avustuksiin Julkisen sanan neuvostolle

8) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

9) avustuksiin talousosaamisen edistämiseen

10) valtionhallinnon laitosten ja yliopistojen kanssa toteutettavista rikoksentorjuntahankkeista ja rikoksentorjuntahankkeiden arvioinneista aiheutuviin menoihin

11) demokratiapalkintoja ja rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkintoja varten.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 5 925
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 5 218
Muut avustukset ja avustushankkeiden vaikutuksen arviointi (enintään) 3 762
Yhteensä 14 905

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2024 2025 2026 2027 2028 2029 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2024 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustukset rikollisuutta ehkäisevään työhön 175
Ennaltaehkäisy ja kehittämistoimet (HO 2023) 1 000
Ihmisoikeusliitto ry -150
Määräaikaisten hankkeiden rahoituksen päättyminen -400
Rauhantyön järjestöjen avustusmäärärahojen leikkaus -175
Rauhantyön järjestöjen toiminta -350
Rikosuhripäivystyksen toiminta 100
Saamelaiskäräjien työterveyshuolto 25
Saamelaiskäräjälain uudistaminen 100
Saamen kielilain mukaiset avustukset -40
Talousosaaminen (siirto momentilta 25.15.01) 650
Palkkausten tarkistukset 127
Yhteensä 1 062

2024 talousarvio 14 905 000
2023 II lisätalousarvio -435 000
2023 I lisätalousarvio 1 025 000
2023 talousarvio 13 843 000
2022 tilinpäätös 13 795 778