Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              (51.) Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

(51.) Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakaskunnan luonnollinen poistuma, palautus 2 630
Avopalveluiden käyttö arvioitua suurempi 350
Odotettua nopeammin laskeneet avohuoltoennakot -1 900
Sotainvalidien määrän väheneminen -4 450
Veikkaus Oy:n tilitysten muutos 1.1.2024 lähtien (siirto momentille 33.50.52) -29 630
Yhteensä -33 000

2023 talousarvio 33 000 000
2022 tilinpäätös 39 362 994