Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 872 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain (687/2020) mukaisten korvausten maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alle 18-vuotiaiden lasten perusosan määräaikainen korotus -18 500
Alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisän korotus (BudjL) (HO 2023) -1 500
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason porrastus 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) 2 000
Asumistuen ansiotulovähennyksen poisto 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 5 200
Indeksijäädytyksen vaikutus (BudjL) (HO 2023) 2 300
Lapsilisän korotus 4. ja 5. lapsesta alkaen (BudjL) (HO 2023) -400
Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotus (BudjL) (HO 2023) -2 600
Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen määräaikainen korotus 1 300
Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä kuntoutusrahan vähimmäismäärän tasolle (BudjL) (HO 2023) 1 000
Omistusasumisen asumistuki lakkaa 1.9.2024 (BudjL) (HO 2023) 1 500
Opintorahan huoltajakorotuksen poistuminen 200
Pakolaiskiintiön alentaminen 850:stä 500:aan (HO 2023) -200
Tarvearvion muutos 154 000
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) (HE 135/2022) -50 000
Toimeentulotukeen oikeuttavien hyväksyttävien asumismenojen selkeyttäminen -7 000
Työttömyysturvan lapsikorotuksista luopuminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 37 500
Työttömyysturvan määräaikainen lapsikorotus 10 000
Työttömyysturvan tulojen suojaosista luopuminen 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 2 250
Työttömyysturvan työssäoloehdon pidentäminen (BudjL) (HO 2023) 1 000
Yleiseen asumistukeen tehtävät muutokset 1.4.2024 (BudjL) (HO 2023) 32 100
Yhteensä 170 150

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 872 750 000
2023 II lisätalousarvio 20 000 000
2023 talousarvio 702 600 000
2022 tilinpäätös 700 000 000