Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
              44. Alueellinen kuljetustuki
              52. Palkkaturva
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

35. Valtion korvaus kunnille TE -palvelu-uudistuksen muutoskulujen kattamiseen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää TE -palvelu-uudistuksen toimeenpanon muutoskulujen laskennallisin perustein määräytyvään kertaluonteiseen korvaamiseen kunnille.

Selvitysosa:TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 lukien. Kunnille aiheutuu muutoskustannuksia henkilöstöstä, palveluista, toimitiloista ja tietojärjestelmämuutoksista. Kunnille korvataan TE-palvelujen siirrosta aiheutuvat laskennalliset muutoskustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien muutoskustannukset 34 000
Yhteensä 34 000

2024 talousarvio 34 000 000