Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 661 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteisena.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Momentilta maksetaan 650 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 990 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2022
toteutuma
2023
tavoite
2024
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi (%) 92,3 91 92

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 49 393 49 220 53 641
— muut tuotot 760 885 646
Tuotot yhteensä 50 153 50 105 54 287
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 46 105 51 370 50 215
— osuus yhteiskustannuksista 12 508 13 682 14 229
Kustannukset yhteensä 58 613 65 052 64 444
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 460 -14 947 -10 157
Kustannusvastaavuus, % 86 77 84

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Bruttomenot 61 431 60 169 68 979
Bruttotulot 50 239 49 208 54 318
Nettomenot 11 192 10 961 14 661
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 728    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 772    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) -800
Osakeyhtiölain muutokset (TA 2023) 200
Säätiörekisterin uudistaminen 800
Tietopalvelujärjestelmä Virren uudistaminen 1 500
Uudelleenkohdennus, digitalisaation kehittäminen (siirto momentilta 32.01.10) 2 000
Yhteensä 3 700

2024 talousarvio 14 661 000
2023 II lisätalousarvio -1 125 000
2023 talousarvio 10 961 000
2022 tilinpäätös 10 236 000