Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

47. Tuki joutoalueiden metsitykseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 490 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää metsityksen tukemisen määräaikaisen lain (1114/2020) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Mikäli vuoden 2023 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä 30.6.2024 saakka.

Selvitysosa:Metsityksen tukemisen määräaikainen laki on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Lain siirtymäsäännösten mukaan lain voimassaolon päättyessä vireillä olevat hakemukset käsitellään 30.6.2024 mennessä.

Metsityksen tukemisella lisätään metsäpinta-alaa ja hiilinieluja luonnon monimuotoisuutta heikentämättä. Tukea myönnetään maataloustuotannon ulkopuolelle jääneiden peltojen ja muiden avointen alueiden sekä käytöstä poisjääneiden turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Metsitystuki muodostuu perustamistoimenpiteiden korvauksesta sekä kahdessa erässä maksettavasta hoitopalkkiosta. Metsitystukea voidaan myöntää ainoastaan yksityiselle maanomistajalle.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

  2024 2025 2026 2027 2028— Yhteensä vuodesta 2024 lähtien
             
Ennen vuotta 2024 tehdyt sitoumukset 2,50 1,50 0,50 1,80 1,80 8,10
Vuoden 2024 sitoumukset1) 1,00 0,50 0,20 0,35 0,35 2,4
Menot yhteensä2) 3,50 2,00 0,70 2,15 2,15 10,50

1) 1.1.—30.6.2024 ajanjaksolla tehtävät sitoumukset 31.12.2023 mennessä tulleista hakemuksista.

2) Osa menoista rahoitetaan momentin siirtyvällä erällä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Joutoalueiden metsitystukijärjestelmästä luopuminen (HO 2023) -4 300
Maankäyttösektorin ilmastopolitiikka, metsitystukijärjestelmän rahoitus (siirto momentilta 30.40.22) (HO 2019) 960
Metsitystukijärjestelmän lisärahoitus (siirto momentille 30.40.22) (HO 2019) -840
Metsitystukijärjestelmän lisärahoitus (turvepaketin osuus) -640
Tukimaksatusten määrärahan tarvearvion muutos, kertaluonteisen vähennyksen poisto 2 910
Yhteensä -1 910

2024 talousarvio 3 490 000
2023 talousarvio 5 400 000
2022 tilinpäätös 6 060 000