Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
              42. Luopumistuet ja -eläkkeet
              51. Porotalouden edistäminen
              54. Hevostalouden edistäminen
              63. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Valtionavustus maatalouden neuvontapalveluihin ja eräisiin muihin kehittämistoimiin (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 356 000 euroa.

Maatalouden neuvontapalveluiden ja eräiden muiden kehittämistoimien valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti neuvontaan myönnettävien valtionavustusten maksamiseen valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtionavustuksella turvataan alueellisesti ja sisällöllisesti kattava, kohtuuhintainen ja ammattitaitoinen neuvonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Valtionavustusta saavien neuvontajärjestöjen vaikuttavuutta mitataan mm. asiakkaiden määrällä. Noin puolet maatalous- ja puutarhayrityksistä ovat neuvontajärjestöjen asiakkaita tai jäseniä.

Valtionavustuksen käytölle on asetettu alustavat tavoitteet maaseudun elinkeinojen edistämiseksi:

1. Luodaan neuvonnan ja osaamisen kehittämisen keinoin edellytyksiä kokonaiskestävän ruokajärjestelmän huoltovarmuuden ja kilpailukyvyn paranemiselle.

2. Edistetään neuvonnalla ja neuvonnan palveluja kehittämällä kestävää luonnonvarataloutta mm. korvaamalla uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valtionavustuksen myöntöperusteena oleva valtioneuvoston asetus on päivitetty uuden maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen (EU 2022/2472) perusteella. Avustusta voidaan myöntää neuvontapalveluihin, kotieläinjalostusta koskevaan toimintaan, tietämyksenvaihtoa ja tiedotusta koskevaan toimintaan ja maatalousalan kehittämistoimintaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maitoyrittäjät ry, kertaluonteisen lisäyksen poisto -50
ProAgria, tutkimustilaverkoston toimintaan, kertaluonteisen lisäyksen poisto -100
Puutarhaliitto ry, kertaluonteisen lisäyksen poisto -50
Suomen Hevostietokeskus ry, kertaluonteisen lisäyksen poisto -60
Valtionavustusten tason alentaminen (HO 2023) -1 000
Yhteensä -1 260

Momentin nimike on muutettu.


2024 talousarvio 4 356 000
2023 talousarvio 5 616 000
2022 tilinpäätös 5 566 000