Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              14. Oikeusapumaksutulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2024

20. UlosottomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 82 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2022
toteutuma
2023
varsinainen
talousarvio
2024
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 91 139 81 800 81 800
— muut tuotot 305 200 200
Tuotot yhteensä 91 444 82 000 82 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 31 388 35 000 35 000
— osuus yhteiskustannuksista 36 034 41 000 41 000
Kustannukset yhteensä 67 422 76 000 76 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 24 022 6 000 6 000
Kustannusvastaavuus, % 136 108 108

2024 talousarvio 82 000 000
2023 II lisätalousarvio 2 000 000
2023 talousarvio 82 000 000
2022 tilinpäätös 91 444 253